Brandbeveiliging

Van de Pavert Beveiliging realiseert zich dat brand een alles vernietigend proces is met alleen maar verliezers. Brandbeveiliging is van levensbelang om een brand vroegtijdig te signaleren. Vuur grijpt zo snel om zich heen dat u binnen zeer korte tijd praktisch niet meer in staat bent om het te blussen zonder de juiste middelen.
Probeert u maar eens binnen een halve minuut een emmer te vinden en deze tot de rand te vullen met water. Mocht dit lukken dan is uw tweede opdracht om met deze emmer water uw halve woonkamer te blussen!

Het kan een hoop leed aan mensen en dieren voorkomen even als enorme schade aan uw inventaris. Zonder brandbeveiliging kan een klein brandje al binnen 30 seconden uitslaan naar een onbeheersbare brand.

Gelukkig kunt u met relatief kleine maatregelen zoals rookmelders en eventuele kleine blusmiddelen het risico op een brand flink beperken en daarmee een hoop leed voorkomen.
Rookmelders kunnen worden aangesloten op een brandmeldcentrale of alarmsysteem of kunnen 'stand alone' worden geplaatst.