Kluizen & Compartimentering

Het meest geliefde doelwit voor inbrekers vormen zaken die gemakkelijk zijn mee te nemen en die 'snel' geld opleveren. Tot deze attractieve zaken behoren onder meer: sieraden, geld en geldswaardepapieren, beeld-, geluids- en computerapparatuur, antieke voorwerpen en waardevolle verzamelingen.
 

Het plaatsen van een kluis is een vorm van compartimentering. Hiermee brengt u extra vertragende factor aan bij een mogelijke inbraak. Na het bouwkundig beveiligen van ramen en deuren zorgt een alarmsysteem voor signalering. De laatste effectieve beveiligingsmaatregel die u dan treft is compartimentering. Een kluis is een van de meest gebruikte vormen van compartimentering.
 
Kluizen worden onderverdeeld in brandwerende kluizen en inbraakwerende kluizen. Van de Pavert levert inbraakwerende (tegen diefstal), brandwerende (tegen hitte) en een combinatie van beide kluizen en/of datasafes. Het is een misverstand om ervan uit te gaan dat in een brandwerende kluis de gegevens op diskettes, tapes en CD’s onbeschadigd uit een brand zullen komen. Deze gegevensdragers dienen te worden bewaard in een datasafe.
Voordat u een kluis gaat aanschaffen bepaalt u, aan de hand van het geen u op gaat bergen, met onze adviseur en eventueel uw verzekeraar, welke waardeberging uw kluis dient te hebben.

Zowel inbouw als verankerde meubelkluizen zijn in diverse modellen en afmetingen verkrijgbaar. Met een dubbelbaard veiligheidsslot, cijferslot of elektronisch combinatieslot of een combinatie van deze sloten. Zelfs wapenkluizen en kleine sleutelkluisjes (voor buiten) behoren tot het assortiment.