Meldkamer of Particuliere Alarm Centrale (PAC) gebruikershandleiding

Gebruikers van een alarmsysteem
Dit zijn personen die met uw toestemming gebruik maken van uw alarmsysteem. Zij moeten altijd op de hoogte zijn van de werking van het alarmsysteem en de meldprocedures van de Meldkamer.
 
NB Indien u wenst kan van de Pavert Beveiliging ook een alarmopvolgingsdienst voor u inschakelen indien er geen sleutelhouders binnen 10 minuten kunnen of willen zijn.
 
Sleutelhouders
 • De Meldkamer registreert alle sleutelhouders die het alarmsysteem mogen bedienen en die binnen 10 minuten ter plaatse kunnen zijn, maar ook de gebruikers die niet gebeld hoeven te worden, maar die wel een gebruikersfout kunnen veroorzaken (en zich daarna af moeten melden).
 • Bij alarmeringen wordt eerst het vaste nummer van het pand gebeld en vervolgens één van de sleutelhouders (te beginnen met de bovenste van de lijst zoals u die heeft opgegeven) in kennis gesteld en moet derhalve voor de meldkamer  bereikbaar zijn.
 • Na de alarmmelding gaat de sleutelhouder naar het pand om poolshoogte te nemen.
 • Het is belangrijk dat de sleutelhouder dan ook volledig op de hoogte is van de werking van uw alarmsysteem alsmede de meldprocedure van de Meldkamer.
 • In overleg met de sleutelhouder worden hulpverlenende instanties (politie, brandweer, ambulancedienst) gevraagd ter plaatse te gaan.
 • Wij adviseren om minimaal 3 sleutelhouders aan ons door te geven. Tip: uw buren kunnen meestal snel ter plaatste zijn.
 
NB Politie komt uitsluitend bij een geverifieerde melding* en indien de sleutelhouder daadwerkelijk toegang tot het pand heeft.
 
Verificatie-Code
Standaard krijgt u bij een aansluiting meldkamerpasjes van de Meldkamer met een persoonlijke verificatiecode en bijbehorende pincode.
 
Legitimeren
De geregistreerde gebruiker moet zich altijd met zijn verificatiecode legitimeren indien hij of zij in verbinding is met de Meldkamer.
 
In de volgende situaties belt u altijd zelf (met uw meldkamerpasje) de Meldkamer
 • Wanneer u "loos alarm" veroorzaakt.
 • Als uw alarmsysteem wordt getest.
 • Tijdens onderhoud en/of reparaties aan uw alarmsysteem.
 • Als u de 230V netspanning uitschakelt.
 • Bij gebruik van de optionele dienst "bewaakte in/uitschakeltijden", geldt dat u de Meldkamer tijdig moet informeren over: later inschakelen of vroeger uitschakelen dan de afgesproken tijdstippen (bijvoorbeeld extra koopavonden en/of openingstijden op zon- en feestdagen) of afwijkende in- en uitschakelingen in weekenden.
In onderstaande situaties informeert u ons kantoor altijd per e-mail o.v.v. uw verificatiecode via service@vandepavert.nl
 • Als u de sleutelhouders of telefoonnummers wilt wijzigen.
 • Wanneer een sleutelhouder voor langere tijd niet bereikbaar is.
 • Als u wilt afwijken van de standaard meldprocedures van de Meldkamer.
 • Wanneer u een emailadres wilt wijzigen t.b.v. de maandrapportage of de dagelijkse bezoekrapportages van de alarmopvolging.
 
De verificatiecode geeft altijd het recht wijzigingen aan te brengen in procedures
 • Verstrek de codes dus nooit aan onbevoegden! Vraag bij twijfel over misbruik altijd een nieuw meldkamerpasje aan.
 • Let er op dat uw telefoonsysteem niet doorgeschakeld staat met o.a. #21. Deze dienstverlening van de KPN kan de doormelding van uw systeem naar een alarmcentrale beïnvloeden. KPN kan deze dienstverlening ook voor u blokkeren.
 • Bel voor niet spoedeisende zaken zoveel mogelijk buiten de drukke uren naar de meldkamer. Het is altijd druk tussen 07.30 - 9.30 uur en 16.00 - 21.30 uur.
 
Belprocedure
 • U belt naar de meldkamer op 088-2981500.
 • U krijgt een centralist aan de lijn. Tijdens de z.g.n. spits uren kan het wellicht iets langer duren dan gewenst.
 • U meldt zich met uw naam en/of bedrijfsnaam en identificeert zich met uw verificatiecode.
 
De diverse meldingen die binnen komen bij de Meldkamer
 
Algemeen
Er wordt er altijd eerst naar het pand gebeld (indien een vast telefoonnummer bekend). Daarna de personen op de bellijst.
 
Brand
De eerste sleutelhouder wordt gebeld.
B.g.g. of in overleg met de sleutelhouder wordt de brandweer gebeld.
 
NB Voorkom een kostbare loze rit van de brandweer door een directe afmelding bij de Meldkamer na loos alarm.
 
Inbraak-/en sabotage alarm
De eerste sleutelhouder wordt gebeld.
 
NB Als een gebruiker bij het betreden van uw (bedrijfs)pand alarm veroorzaakt en het alarmsysteem binnen 60 seconden weer uitschakelt en herstelt, ziet de centralist dit als ‘gebruikersfout’ en onderneemt deze geen actie!
 
In overleg met de sleutelhouder wordt bij een geverifieerde melding aansluitend de politie gebeld.
 
NB Als de door u opgegeven sleutelhouders niet bereikbaar zijn mag de Meldkamer de melding niet aan de politie doorgeven mits er een nadrukkelijk vermoeden bestaat dat er daadwerkelijk wordt ingebroken.
 
Uitval 230 V netspanning
Alleen bij langdurig stroomstoring wordt de sleutelhouder gebeld.

24- uurs melding
Uw alarmsysteem test bij een standaard aansluiting éénmaal per 24 uur de telefoonverbinding met de Meldkamer. Als deze test uitblijft, als gevolg van bijvoorbeeld korte internetwerkzaamheden door uw provider, stellen zij u hierover eenmalig in kennis. Indien gewenst kunt u vervolgens contact met ons opnemen.
Zonder specifieke opgave wordt de sleutelhouder standaard de
eerstvolgende dag na 09.00 uur in kennis gesteld of wordt er naar het pand gebeld.
 
Accuspanning te laag
Uw alarmsysteem heeft een noodstroomvoorziening en blijft enige tijd functioneren wanneer de netspanning uitvalt. De alarmcentrale ontvangt echter wel een melding als de accu mogelijk aan vervanging toe is. Indien zij dit aan u melden, dient u hierna zelf van de Pavert Beveiliging in kennis te stellen.
 
NB Indien u een UPS back-up op uw router of modem heeft, of een tweede back-up lijn via simkaart, dan blijft uw doormelding naar de meldkamer in tact. Bij twijfel over uw eigen situatie belt u ons overdag op 026-3210510 of mailt u ons.
 
Technische melding
Deze meldingen worden, indien van toepassing, volgens het door u opgegeven protocol verwerkt.
 
Sociaal alarm
Deze meldingen worden, indien van toepassing, volgens het door u opgegeven protocol verwerkt.
 
Bewaakte in-/en uitschakeltijden
Bij gebruik van deze optionele dienst krijgt de Meldkamer bij overschrijding van de door u vastgestelde tijden een melding. De sleutelhouder wordt dan direct in kennis gesteld.
Een ruime marge bij het instellen van deze tijden voorkomt onnodige meldingen en dus het nodeloos inschakelen van uw sleutelhouders of de alarmopvolgdienst.
 
Overvalalarm
De sleutelhouder wordt gebeld.
Sinds 1 juli 2021 zetten de Meldkamers overvalmeldingen niet meer direct door naar de politie. Er blijkt namelijk in 99 van de 100 gevallen niets aan de hand te zijn. Daarom worden meldingen via een ‘paniekknop’ voortaan eerst geverifieerd.
 
Om tevens de politie te waarschuwen heeft u goedkeuring nodig van de plaatselijke politie.
Is een melding geverifieerd* dan pas wordt deze doorgezet naar de meldkamer van de politie die vervolgens met de hoogste prioriteit uitrukt. Door de politie wordt altijd met minimaal twee auto’s en vier agenten met hoge snelheid naar de locatie gereden.
In gevallen waar het vooraf niet lukt de melding te verifiëren, gaat de melding wel naar de politie, maar krijgt deze een lagere prioriteit.
 
*Wat zijn geverifieerde alarmmeldingen?
Om een loos alarm uit te sluiten, moet eerst vast komen te staan dat het een serieuze melding betreft. Deze verificatie (controle) kan op drie manieren:
1. Verificatie door de meldkamer op basis van meerdere alarmzones binnen uw alarmsysteem die binnen 5 minuten geactiveerd worden.
2. Verificatie door personen. Bijvoorbeeld door een particulier alarmopvolgingsbedrijf (surveillancedienst), maar ook persoonlijke verificatie door u zelf of buren is toegestaan.
3. Verificatie door de meldkamer met behulp van beeld (camera’s) of geluid (microfoons).
Alarmsystemen waarop magneetcontacten op deuren en/of ramen en ruimtedetectie zijn aangesloten, kennen veelal meerdere alarmzones. Ook zijn er alarmsystemen die
alleen op basis van ruimtedetectie meerdere zones kennen (onderscheid tussen hal, keuken, directiekamer etc.).
 
NB De inloop detector in de entree wordt niet meegeteld!
 
Oplossingen bij problemen met uw alarmsysteem
 • Controleer of u de juiste code gebruikt.
 • Controleer of alle ramen en deuren goed zijn afgesloten. Zorg voor een sluitronde.
 • Lees het display van het codebediendeel uit. Elke foutmelding wordt weergegeven.
 • Reset indien nodig het systeem d.m.v. de managercode. Een reset is regelmatig van toepassing als het inschakelen niet lukt als gevolg van bijvoorbeeld een communicatie fout naar de meldkamer na werkzaamheden van de provider het internet kortdurig weg viel, na een gebruikers fout door een te late uitschakeling waardoor het alarm af ging, of een AM (anti mask) storing als er ''iets'' voor een detector heeft gestaan.
 • Wacht bij vertrek de uitloop toon helemaal af (pas dan is er ingeschakeld).
 • Raadpleeg uw alarmsysteemhandleiding en de filmpjes op www.goedbeveiligd.nl
 • Bel ons indien nodig wanneer u bovenstaande heeft gedaan op 026-3210510.
 
NB Ons telefoonnummer staat ook op onze beveiligingsstickers op uw deur.
 
Wat van de Pavert Beveiliging voor u doet
Wij als uw installateur zijn o.a. verantwoordelijk voor de juiste verwerking van administratieve zaken zoals emailadressen, contactpersonen en telefoonnummers zoals u die heeft opgegeven, daarnaast voor het oppakken, en soms telefonisch al verhelpen, van storingen nadat deze door u zelf aan ons zijn gemeld, en ook het certificeren van systemen.
Tevens zijn wij verantwoordelijk voor technische zaken zoals het oplossen van storingen, het plaatsen van nieuwe of het vervangen van defecte componenten en het uitvoeren van het jaarlijks onderhoud tijdens een fysiek bezoek.
 
Storings- of foutmeldingen worden altijd weergegeven op het display van het codebediendeel van het alarmsysteem en kunnen, mits u een onderhoudsovereenkomst met ons heeft, 24X7 bij ons worden gemeld indien u direct hulp nodig heeft bij wat niet kan wachten tot de volgende werkdag, waaruit actie vanuit onze kant volgt.
Daarnaast zijn wij bereikbaar voor ondersteuning bij algemene hulpvragen en verstrekken wij op verzoek (opnieuw) een handleiding van uw systeem.
 
De eigenaar en gebruikers van het alarmsysteem
Is verantwoordelijk voor het gebruik van, en monitort (al dan niet met behulp van de Meldkamer) zijn of haar alarmsysteem.
En stelt tevens alle gebruikers op de hoogte van de juiste instructies en meldkamerprocedures.
  
Bel de Meldkamer op 088-2981500 of van de Pavert Beveiliging op 026-3210510.