ISDN en PSTN lijnen vervallen

Een paar jaar geleden is marktleider KPN gestart met het uit faseren van ISDN, een technologie die veel heeft betekend voor de ontwikkeling van het internet en die het verrassend lang heeft volgehouden. Met het stopzetten van ISDN en meervoudige PSTN (Public Switched Telephone Network) dreigt de verbinding van tienduizenden alarminstallaties te vervallen.

Na uitfasering van ISDN 1/2 verbindingen (vooral vaste telefonie) pakt KPN nu door met het uitfaseren van ISDN 15/20/30 verbindingen (ook alarmering). Onlangs heeft KPN de overeenkomst met andere netwerkleveranciers opgezegd per 1 oktober 2021.

Er zijn in Nederland naar schatting nog zo’n 100.000 alarminstallaties die via een analoge verbinding doormelden naar een Particuliere Alarmcentrale. Om te voorkomen dat woningen en bedrijven straks niet langer beveiligd zijn, ligt er een taak voor installateurs om verouderde verbindingen zo snel mogelijk naar digitale alternatieven te vervangen. Ook als eindgebruiker is het belangrijk om vinger aan de pols te houden en contact op te nemen met ons als vertrouwde installateur, om samen een passende oplossing te vinden voor uw doormelding naar de meldkamer. 

Wij maken graag vrijblijvend een prijsopgaaf voor het vervangen van uw huidige telefoonkiezer. Echter adviseren wij, ivm vakantie periodes, om dit tijdig te doen.