Modus Operandi

Wij vertellen u iets over de werkwijze van de inbrekers die in juridische taal de Modus Operandi wordt genoemd.

Inbrekers op straat zijn meestal niet te herkennen. Een groot onderzoek naar inbrekers en hun werkwijze (M.O.) geven het volgende overzicht van 3 daderprofielen, omdat er  professionele inbrekers, semi professionele inbrekers en gelegenheidsinbrekers zijn.
 
De professionele inbrekers zijn alleen geïnteresseerd in een grote buit, ze bereiden hun inbraken grondig voor en werken volgens een plan. Soms werken ze met geavanceerde hulpmiddelen en hebben veel vakkennis of huren deze kennis in.

De semi professionele inbrekers zoeken ook naar een grote buit maar zijn minder selectief, minder kundig en bereiden zich minder goed voor. Ze werken snel, vaak met geweld en stelen ook vaak op bestelling.

De gelegenheidsinbrekers bereiden zich nauwelijks voor, werken vaak met mededaders en slaan hun slag op goed geluk. Ze gaan een pand op goed geluk binnen en zijn niet selectief qua buit. Ze werken meestal met eenvoudige hulpmiddelen en wonen vaak in de buurt (binnen een straal van enkele kilometers).

De gelegenheidsinbrekers zijn verantwoordelijk voor circa 90% van de inbraken. Ze zijn verantwoordelijk voor gemiddeld 180 inbraken per persoon en veroorzaken gemiddeld een schade van 1500 euro per inbraak (circa 27 miljoen euro!).
Voorheen werden in de helft van de gevallen de inbraken overdag tussen 06.00 uur en 18.00 uur gepleegd.
Door de verandering in de sociale controle, de kleinere gezinnen, twee verdieners en het meer buiten de deur zoeken van vermaak (ook sport), is het inbreken nu een 24-uurs bedrijf geworden. Met circa 30% inbraken in de avond en 15% in de nacht is uw pand een 24-uurs winkel geworden.

De gelegenheidsinbrekers hanteren drie selectiecriteria voor de keuze van het pand. De toegankelijkheid, de buit en de pakkans.

De toegankelijkheid van uw pand wordt mede bepaald door het hang- en sluitwerk op deuren en ramen. Ook de bereikbaarheid van de ingangen gelden hier.

De buit heeft te maken met de aantrekkelijkheid van uw spullen. Indien u uw spullen in het zicht laat staan zullen de gelegenheidsinbrekers letterlijk even stilstaan bij deze mooie buit. Bij buit moet u denken aan snel te verhandelen spullen zoals sieraden, tv-/video-/audio-/foto-/filmapparatuur, kunstvoorwerpen, computerapparatuur, telefoons, Ipads, etc, maar uiteraard ook gewoon geld en giro/bankpassen.

De pakkans wordt bepaald door een aantal factoren. Samengevat kan worden dat de gelegenheids-inbrekers kijken of de bewoners thuis zijn (verlichting binnen), er een kostbaar interieur/exterieur is, of er goed hang- en sluitwerk is, of er een alarmsysteem is, of ze niet in het zicht staan (buitenverlichting) en of er een goede vluchtweg is.

Tot slot noem ik u de PIVA-ALRE theorie. De afkorting PIVA staat voor Plannen, Inbreken, Verzamelen van de buit, Aftocht aan de zijde van de inbreker. De afkorting ALRE staat voor ALarmering en REactie van een beveiligingsbedrijf met alarm- opvolgingsdienst.

Met vriendelijke groet,
Jeroen van de Pavert