Nieuwe BORG regeling (deel)certificaten

Het CCV, Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, komt met een nieuwe versie van het BORG-keurmerk voor inbraakbeveiliging. De regeling is nu onderverdeeld in een bouwkundig en een elektronisch deel (BORG-B en BORG-E).

Dat de in 1995 ingevoerde BORG-regeling wordt gesplitst komt omdat bedrijven vaak of in bouwkundige óf elektronische beveiligingsproducten zijn gespecialiseerd. Van de Pavert Beveiliging heeft beide disciplines al jaren lang in huis.

In de hogere risico’s kan bouwkundige beveiliging niet zonder elektronische en andersom geldt hetzelfde.
Wie een BORG-B- of een -E- certificaat heeft, is vaak maar voor de helft goed beveiligd.

De BORG-A (advies) regeling wordt een leidraad voor beveiligingsbedrijven om een totaaladvies te maken waarin beide beveiligingsmaatregelen voorkomen.
 
Om tegemoet te komen aan de installatiebedrijven kwam het CCV eerder al BORG-deelcertificaten, ook wel opleveringsbewijzen genoemd. Het was aan klant of verzekeraar welke certificaten werden vereist.
 
Voor verzekeraars is vooral de Verbeterde Risicoklasseindeling (VRKI 2.0) van belang. Aan de hand van de inbraakgevoeligheid van een object wordt bepaald hoe sterk de beveiliging moet zijn.

Voor advies over bovenstaande en de gehele VRKI, bel met van de Beveiliger uit Duiven die gecertificeerd is voor het opmaken van alle (deel)certificaten. Ook verzekeraars en assuradeuren zijn welkom!