VRKI 2.0 - kaart 2021

Het Verbond van Verzekeraars (VvBO) heeft samen met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en overige belanghebbenden zoals o.a. KIWA, VEB, Techniek Nederland (voorheen Uneto-VNI) de nieuwste VRKI ontwikkeld. 

De VRKI is een instrument om het inbraakrisico van woningen en bedrijfspanden te bepalen. Aan de hand van het inbraakrisico kan worden vastgesteld welke maatregelen getroffen moeten worden om het inbraakrisico te beperken. Voor een BORG erkend Technisch Beveiligingsbedrijf zoals wij, is het beheersen en het kunnen toepassen van de VRKI een vereiste.

Download hier de vernieuwde VRKI 2.0 versie 2021: VRKI 2.0 kaart CCV 2021.pdf