Onze bedrijfsinfo
Van de Pavert Beveiliging BV
’t Holland 29
6921 GX Duiven

Telefoon: 026 32 10 510
Mail: info@vandepavert.nl
Onze showroom is van
maandag t/m vrijdag geopend
van 09:00-17:00 uur.
Beveiliging voor thuis
Vacatures binnen ons bedrijf
Ben jij die MBV monteur die zowel zelfstandig als in teamverband kan werken in de aanleg en onderhoud van beveiligingsinstallaties?

Disclaimer

1. Bij het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de website;
2. Van de Pavert Beveiliging draagt er zorg voor om de inhoud van de website regelmatig bij te werken of toevoegingen hieraan te maken. Desalniettemin is Van de Pavert Beveiliging niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud;
3. Van de Pavert Beveiliging staat er niet garant of waarborg voor of de aangeboden inhoud deugdelijk of geschikt voor een bepaald doel is;
4. Van de Pavert Beveiliging is niet aansprakelijkheid voor schade:
a. Toegebracht door de website;
b. Voortvloeiend uit het gebruik van de website;
c. In enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website;
d. Voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina’s van) de website te kunnen raadplegen;
Ook is Van de Pavert Beveiliging gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade.
5. Van de Pavert Beveiliging behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te verwijderen van de website;
6. Van de Pavert Beveiliging behoudt zich het recht de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Ook is het bedrijf niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de website;
7. Van de Pavert Beveiliging is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks;
8. Van de Pavert Beveiliging behoudt zich het recht om zonder kennisgeving u de toegang tot de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen;
9. Tijdens uw bezoek aan de website worden algemene gegevens van uw computer in log-bestanden opgeslagen. In eerste instantie zijn deze bedoeld voor statistieken. Echter in geval van misbruik kunnen deze gebruikt worden om uw bezoeken aan de site te monitoren of u de toegang tot de website te ontzeggen;
10. De gebruiker vrijwaart Van de Pavert Beveiliging, de werknemers van het bedrijf, vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders, etc. van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook.

Overige informatie
Voor vragen over deze disclaimer of de website, dient u zich te richten tot Van de Pavert Beveiliging.