Brandbeveiliging

Van de Pavert Beveiliging Duiven realiseert zich dat brand een alles vernietigend proces is met alleen maar verliezers. Brandbeveiliging is van levensbelang om een brand vroegtijdig te signaleren. Vuur grijpt zo snel om zich heen dat u binnen zeer korte tijd praktisch niet meer in staat bent om het te blussen zonder de juiste middelen. Probeert u maar eens binnen een halve minuut een emmer te vinden en deze tot de rand te vullen met water. Mocht dit lukken dan is uw tweede uitdaging om met deze emmer water uw halve woonkamer te blussen!

Rookmeldersredden levens

De meeste slachtoffers bij brand vallen door het inademen van rook. Koolmonoxide (CO) is een niet volledig verbrande koolstof en is onzichtbaar en reukloos. Als je slaapt ruik je niets omdat je neus tijdens slaap niet werkt. Binnen enkele minuten raak je in een diepe bewusteloosheid. Als je wasdroger kortsluiting maakt en brand veroorzaakt, word je van de rooklucht dus niet wakker. Je gehoor werkt tijdens slaap nog wel. Rookmelders zijn daarom van levensbelang! Hoe sneller je een brand ontdekt, des te meer tijd en kans je hebt om je huis veilig te verlaten.

Rookmelders

Gelukkig kunt u met relatief kleine maatregelen zoals rookmelders en eventuele kleine blusmiddelen het risico op een brand flink beperken en daarmee een hoop leed voorkomen.
Rookmelders kunnen worden aangesloten op een brandmeldcentrale of op een alarmsysteem maar kunnen ook 'stand alone' worden geplaatst.